Bírósági domain jogesetek

A domain nevek használatának jogi hátterét a jog külön nem szabályozza, ám a polgári jogi és gazdasági-kereskedelmi jogi szabályozást a magyar bíróságok megfelelően alkalmazzák erre a különleges névhasználati módra is.

A domain használata jogi szempontból általában háromféle jogot sérthet:

- névhez fűződő jog (Ptk., megyei bírósági hatáskör)

- védjegyjog (1997. évi XI. törvény)

- a jellegzetes árujelző versenyjog által biztosított joga (1996. évi LVII. törvény)

A domain nevek használatának elméleti hátterét foglalja össze annak az előadásnak a háttéranyaga, mely a 2011-es Jogi Fórum konferenciára készült:

www.szabadalmi.hu/jogiforum.pdf

A 2012-es Jogi Fórum konferencián elhangzott előadás számára készült háttéranyag (mely az alábbi linkre kattintva elérhető) sorra veszi a domain nevek tárgyában született bírói döntéseket, konkrét eseteken keresztül bemutatva a domain nevek jogának legfontosabb elveit és szabályait:

A magyar bíróságok domain-ügyekben folytatott gyakorlata (prezentáció)

 
Copyright © 2011 Pintz és Társai Kft. - Minden jog fenntartva.