Domain igénylés

Közvetlenül .hu közdomain alá történő delegálást igényelhet a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) szerint az Európai Unió állampolgára vagy magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy valamint az Európai Unió területén bejegyzett jogi személy. Bizonyos zárolt nevek esetén lehetőség van közvetlenül második szintű közdomain alá is igényelni aldomént. Az ilyen domain delegálás domain-igénylője bármely hazai vagy külföldi természetes személy vagy szervezet lehet.

A delegálás előfeltétele, hogy a domain-igénylő valamelyik, általa kiválasztott Regisztrátorral írásban delegálás-igénylési szerződést kössön.
Domain delegálás igénylésére az arra a Nyilvántartóval szerződés alapján jogot szerzett Regisztrátor jogosult, aki a domain igénylő erre vonatkozó megbízása alapján jár el.
Domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik.

A Nyilvántartó a Regisztrátor által hiánytalanul megküldött és a Szabályzatnak megfelelő igények feldolgozását haladéktalanul megkezdi, és elvégzi annak ellenőrzését, hogy az az igény megfelel-e a domain technikai működőképességére vonatkozó követelményeknek.
A technikai működőképesség követelményeinek ellenőrzését követően a Nyilvántartó az igénynek a Szabályzatban foglalt további követelményeknek való megfelelőségét, valamint az igényléshez szükséges adatok pontos és teljes körű megadását ellenőrzi. Ezt követően, amennyiben az igény megfelel a Szabályzatban foglalt, és az adatokkal kapcsolatos követelményeknek, az igényelt domaint a Nyilvántartó legkésőbb a következő munkanapon a domain igénylő feltételes használatába adja és azt a webszerverén egyidejűleg nyilvánosan kihirdeti a delegálásra váró domainek listájában.

A feltételes használat alatt az igénylő a domaint műszakilag használhatja, azonban a domain végleges delegálásra csak abban az esetben kerül, ha a kihirdetés kezdő napjától számított 8 napon belül nem emelnek ellene panaszt.
Ha a kihirdetett igény ellen határidőn belül panaszt nyújtanak be, úgy az ún. alternatív vitarendezési eljárás (Tanácsadó Testület eljárása) eredményétől függően, annak lefolytatását követően a domain vagy végleges delegálásra kerül, vagy a Nyilvántartó törli a Nyilvántartásból.

Ha az igény ellen határidőn belül nem nyújtanak be panaszt, akkor a delegálás bejegyzése megtörténik, és a megfelelő adatbázisokban regisztrálásra kerülnek a következő adatok:

  1. a delegált domain neve,
  2. a delegált domain műszaki adatai,
  3. a domain-használó és a kapcsolattartók adatai.

A Nyilvántartó nem köteles semmiféle elővizsgálatot végezni a választott domain név megfelelőségével kapcsolatban, ugyanakkor nyilván maga is törekszik a jogszerűség érvényesítésére.

 
Copyright © 2011 Pintz és Társai Kft. - Minden jog fenntartva.